Mostrar posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thetaict

Paginas: [1]
1
NPCs / Re: NPC by Alpine
« on: October 04, 2019, 11:27:19 AM »
thanks you :v , How do you do this skin? She is the ice queen


2
Season6 / Re: Share Server Mu Keepoint Season 6 Custom
« on: September 07, 2018, 07:47:21 PM »
chào bạn mình cũng người Việt Nam nè, bạn có thể cho mình fb để liên lạc không, mình muốn nhờ bạn chỉ 1 số về mu offline , mình tự mò rất lâu r nhưng có 1 số cái không tìm được hướng dẫn rõ ràng, bạn giúp mình được không :D

Paginas: [1]